Werkwijze

Algemeen

TWOAgree begint ieder traject met een intake om te bepalen of mediation inderdaad de juiste manier is om het probleem op te lossen. Tijdens de intake gaan wij na of alle partijen bereid zijn er samen uit te komen en bespreken we de stappen in het mediationtraject. De intake is kosteloos en kan bij u, bij mij thuis of op een andere neutrale plaats plaatsvinden, indien gewenst in de avond.

Als de wil om er samen uit te komen er is, ontvangen alle deelnemers een mediationovereenkomst die het proces en de verantwoordelijkheden vastlegt en de geheimhouding waarborgt. Als het proces eenmaal loopt, mag niemand zich zonder overleg en toestemming tegen derden uitlaten over de inhoud van de mediation.

Deelname aan mediation is vrijwillig maar niet vrijblijvend. De uitkomst legt TWOAgree vast in een vaststellingsovereenkomst (of ingeval van een scheiding een convenant) die door beide partijen wordt ondertekend. Wordt het conflict onverhoopt niet of niet volledig opgelost dan legt TWOAgree namens de partijen in de laatste bijeenkomst vast wat eventueel wel is bereikt en afgesproken en welke informatie en stukken mogen worden gebruikt in een vervolgtraject.