Werkwijze scheiding

Werkwijze bij een (echt)scheiding waar kinderen bij betrokken zijn  

Het doel van scheidingsmediation is om samen uw scheiding te regelen met zoveel mogelijk ‘eigen’ afspraken, dus passend bij uw specifieke persoonlijke situatie en uw wensen. Ook bij deze vorm van mediation is de intake vrijblijvend en kosteloos. Daarna volgen er zo’n 3 tot 5 gesprekken met een duur van elk circa twee uur, waarin alle te regelen zaken aan de orde komen.

Voor kinderen is het belangrijk dat zij op een manier, die past bij hun leeftijd, wordt verteld over de voorgenomen scheiding. Indien u dit nog niet heeft gedaan, bespreek ik met u op welke manier u dit gesprek het beste kunt voeren en wat belangrijk is om te doen maar ook te laten.

Eerst beginnen we met het opstellen van het ouderschapsplan. U bespreekt als ouders samen op welke manier u in de nieuwe situatie invulling geeft aan de zorg en het contact met uw kind(eren). Een aantal onderwerpen zijn verplicht. Wat er verder in het plan komt te staan, bepaalt u zelf. Het belang van uw kind(eren) staat voorop. Het is daarom belangrijk dat ook de ideeën van uw kind(eren) worden meegenomen. Als ze oud genoeg zijn, hebben ze ook inspraak. Samen bespreken we op welke manieren dat, afhankelijk van de leeftijd en ontwikkeling van uw kind(eren), kan. U beslist samen hoe.

Nadat het ouderschapsplan is gemaakt, gaat u verder met het convenant. Er wordt geïnventariseerd wat u samen aan bezittingen en schulden heeft en wat uw wensen over de verdeling zijn. Dit is een vrij zakelijk deel. De overige gesprekken kunnen gaan over onderwerpen waarover u bijvoorbeeld samen nog nader wilt overleggen. In het laatste gesprek worden het scheidingsconvenant en het ouderschapsplan ondertekend. In deze stukken worden de gemaakte afspraken vastgelegd. Daarna dient een advocaat het verzoekschrift in bij de rechtbank (TWOAgree werkt nauw samen met een gerenommeerd advocatenkantoor). Wanneer na circa 6 tot 8 weken de echtscheidingsbeschikking van de rechtbank is ontvangen, wordt u gevraagd een akte van berusting te tekenen. Na inschrijving van de beschikking in de registers van de burgerlijke stand is de scheiding officieel een feit.

 

Werkwijze bij een echtscheiding

Het doel van scheidingsmediation is om samen uw scheiding te regelen met zoveel mogelijk ‘eigen’ afspraken, dus passend bij uw specifieke persoonlijke situatie en uw wensen. Ook bij deze vorm van mediation is de intake vrijblijvend en kosteloos. Daarna volgen er zo’n 2 tot 3 gesprekken met een duur van elk circa twee uur, waarin alle te regelen zaken aan de orde komen. Er wordt onder andere geïnventariseerd wat u samen aan bezittingen en schulden heeft en wat uw wensen over de verdeling zijn. Dit is een vrij zakelijk deel. De gesprekken kunnen daarnaast gaan over onderwerpen waarover u bijvoorbeeld samen nog nader wilt overleggen. U bepaald zelf het tempo. De afspraken worden vastgelegd in het scheidingsconvenant dat in het laatste gesprek wordt ondertekend. Daarna dient een advocaat het verzoekschrift in bij de rechtbank (TWOAgree werkt nauw samen met een gerenommeerd advocatenkantoor). Wanneer na circa 6 tot 8 weken de echtscheidingsbeschikking van de rechtbank is ontvangen, wordt u gevraagd een akte van berusting te tekenen. Na inschrijving van de beschikking in de registers van de burgerlijke stand is de scheiding officieel een feit.