Scheiding

Het beëindigen van een relatie is een moeilijke keuze. Zeker wanneer er kinderen bij betrokken zijn. In korte tijd moet u een groot aantal praktische zaken regelen terwijl uw hoofd daar niet naar staat. U staat er echter niet alleen voor: TWOAgree mediation staat voor u klaar om met u het hele proces soepel te laten verlopen.

Scheiden doet u samen. Dit betekent dat u in de regel ook samen naar de gesprekken komt. Samen brengt en houdt u de communicatie op gang. Waar nodig begeleid ik u daarbij. U deelt uw wensen en verkent de ruimte in de omgang en mogelijkheden met elkaar. Ik zorg ervoor dat alle stappen worden doorlopen en niets wordt vergeten. TWOAgree mediation begeleidt de hele scheidingsprocedure inclusief de financiële en juridische afwikkeling.

Wanneer u samen kinderen heeft, heeft u als ouders ook na uw scheiding een gezamenlijke verantwoordelijkheid. In het belang van de kinderen moet u een aantal zaken goed regelen. Deze afspraken worden uitgewerkt in een ouderschapsplan. Ik begeleid u in de gesprekken zodanig dat het niet bij een wettelijk verplicht plan blijft, maar met het plan ook daadwerkelijk invulling kan worden gegeven aan het gedeeld ouderschap.

TWOAgree mediation werkt met geselecteerde advocaten en notarissen in Amersfoort en Breda die tegen een collegiaal tarief de juridische afwikkeling verzorgen.

 

Actueel: Belangrijke wijziging voor alimentatieberekening:

Op 9 oktober jl. heeft de Hoge Raad bepaald dat het kindgebonden budget voortaan moet worden opgeteld bij het inkomen van de alleenstaande ouder en dus niet langer in mindering mag worden gebracht op de kosten van een kind (uitspraak: ECLI:NL:PHR:2015:1711). In veel gevallen betekent dit dat de alimentatieberekening voor de alleenstaande ouder hoger uitvalt. Omdat dit van geval tot geval verschilt, kan geen algemene regel worden gegeven. Wilt u weten of deze uitspraak ook voor u gevolgen heeft en welke dit zijn, neem dan vrijblijvend contact met ons op.