Arbeidsmediation

Arbeidsconflicten worden veelal veroorzaakt door miscommunicatie, gebrek aan waardering, onduidelijkheid over de taken en verantwoordelijkheden. Arbeidsmediation wordt o.a. ingezet bij exitmediation en teammediation. TWOAgree mediation staat u graag bij om goed doordacht uw arbeidsconflict op te lossen.

Exitmediation

Exitmediation is een begeleid onderhandelingsproces tussen werkgever en werknemer bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De mediator begeleidt de onderhandelingen van partijen. De arbeidsmediator helpt partijen om overeenstemming te krijgen over de wijze, de termijn en de condities van de beëindiging van het dienstverband, met inachtneming van de wederzijdse belangen. Uiteindelijk worden de afspraken vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst, die vooraf aan ondertekening getoetst wordt door de juridische adviseurs van de werkgever en werknemer. In een exitmediaton komen partijen zelf tot een gezamenlijke oplossing die voor beiden acceptabel is.

Teammediation

Teamconflicten en samenwerkingsproblemen komen in organisaties veel voor. Gelukkig komt men er onderling vaak zelf uit. Maar wat te doen als het conflict binnen teams of tussen afdelingen zo hoog oploopt dat de werksfeer wordt aangetast waardoor de productiviteit vermindert? In dat geval is het tijd om mediation in te zetten om zo de werkrelaties te herstellen. Teammediation gaat vaak hand in hand met coaching. Dat betekent dat TWOAgree mediation niet alleen het proces in de gaten houdt, maar de partijen ook coacht bij het realiseren van de overeengekomen oplossing.